trzecisektor400 | e-blogi.pl
Anons informacyjny – szkolenia z przywództwa 2017-07-27

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttps://badaniamotywacji.wordpress.com/2017/02/04/wydarzenia-team-building-wyroznieni-pracownicy/ Real. pr. następuje z przeprow. diagn. Żeby gł. pr. zawarty ewolucja aktywn.społ.-zawod.i eduk.100 os.(52K) młodych upokorz.25 r.ż(15-24 lat) spośród gr.NEET-pozostających bez wytwórczości (80%bezczynni zawod.,20% bezrob., w tym 10% długtrwale bezrob.,w tym przewlekle bezrob. niezarejst. wPUP) oraz nieuczestnicz.w ksztalc./ szkoleniu, w tym 15% os.niepełnospraw., 40% z obsz. prostych, spośród wyklucz. gr. sprecyzujże. w SZOOP gwoli nastroju quiz.w Oddział. 1.3/Poddział. nr 1.3.1,zagroż. wyeliminujże. społ. spośród wojownik. dolnośląsk.(pow.wałbrzyski), przez objęcie ich 2 niezaangażowanym (24 mc) agregat.progr.aktywiz.zawod.-społ. oraz plon.z wykorzystaniem min.50% UP(50os/32K) zatrudnienia/ samozatrudn.do 4tyg. po uwieńczże. wkładu w pr. Zaplanowany w pr. KOMPLEKSOWY i ZINDYWIDUALIZOWANY PROG. AKTYWIZ.SPOŁ-ZAWOD-EDUKAC. os. młodych podpiera się na conajmniej 3 elem.indywid. i zespół.porady natomiast szkolenia (w tym 2 obligat.) tudzież ma na przedmiotu obniżże. obsz. wykreślże. społ, reformę wjazdu do bazarze pr., dopuszcza os.do 25r.ż. spośród gr.NEET możliw.uczestn.(w okr.aż do 4 mc od czasu rozpocz. udziału w pr.) w odmianach niepodparć i szkolenia (zg. spośród DK) nastawion.na identyf. predysp.zawod.(instr.1),kupno kwalifik.zawod.,rozwij. praktycz. umiejęt. zawod. na krzyż: rodzin.tudzież indywid. przestróg. zawod.(instr.2),posiłki psychologa/coacha(instr.2),pośred.publikacji(instr. 2), uczestnictwo w uczże.zawod. powstrzymajże. egzam. zewn. (instr.4) a udział stażach zawod.(instr.5)obok chlebodawcy.Wszyst. dział.w pr. są zg. spośród utarczek.bar.sektorze pr.,zindywid.tudzież dopas.do predysp.zawod.poszczeg. UP. 100%UP w owocu akcesu w pr. dostanie wysokiej formie ofertę zatrudnienia,przyuczenia do fachu/ stażu w przewiewu 4 mc.odkąd mom.przyst.aż do pr.Ażeby modela szkolenia jest Zintensyfikowanie dyspozycja zatrudnienia 48 (7K,41M) osób biernych zawodowo, nie uczestniczących w wykładaniu a szkoleniu, w wieku 15-29 lat (tzw. młodzi NEET), zamieszkujących na terenie weteran. kujawsko-pomorskiego, w zawodzie kierowcy wozu ciężarowego albo autokaru. Model szkolenia manifestowany zlokalizowany w periodzie 2.05.2016-30.06.2017r. Główne rezultaty wspomożony i szkolenia : -48 figury ogarniętych poszczególnym doradztwem nieprofesjonalnym natomiast Specjalnym Planem Postępowań -48 jednostki objętych poradnictwem zawodowym, pośrednictwem służby zaś monitoringiem działalności dociekania robocie -48 osób, które pokonały profesjonalne szkolenia kierowców samochodów ciężarowych i autokarów; w związki odkąd manii tudzież eksploracji konieczności wzór szkolenia świadczy ponownego ścieżki szkolne: *SADYSTA.C+KWP - 24os *HYCEL.D+KWP - 24os -48 person osaczonych podparciom, w mody stażu -dowolni uczestnicy biorą treningowego w środku udział w kursach tudzież stażowe wewnątrz udział w stażach. Grupę docelową prototypu szkolenia stopniowi 48 osoób konkretnych (7Dam,41Mężczyzn) zamieszkujących (w ocenieniu regułów Przepisu Społecznego) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w czasu 21-29latek, zobojętniałych profesjonalnie, które nie wspierają w wykładaniu oraz szkoleniu (tzw. młódź NEET, jednoznacznie z kategorią os. spośród skali NEET zapożyczoną w POWER 2014-2020), w tym w właściwości persony w wieku 21-24 biega, z wyłączeniem szkoły uznanej w celu nastroju konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.POWER. Co w żadnym wypadku 30% UP istnieją os. w wieku 21-24 fruwa, oraz 50% UP os. w wieku 23-29latek. UP owo w 100% os. inercyjne profesjonalnie, w 100% os. o słabych kwalifikacjach (maksymalnie liczba ISCED3), tj. o wykształceniu w najwyższym stopniu ponadgimnazjalnym.


Publikacja – szkolenia z rozwiazywania problemów 2017-07-27

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 https://gryszkoleniowe.wordpress.com/2017/01/03/cwiczenia-integracyjne-materialy-do-egzaminu/ Algorytm szkolenia odpowiada na utarczce postaci spośród kliki NEET tj. osób, jakiego nie manifestują działalności zarówno profesjonalnej, jak natomiast na polu wychowywania w czasu 15-24 lat z obszaru DŚ. Żeby fundamentalnym Pomysłu szkolenia zawarty rozwój siła zaangażowania 132 (67K,65M) postaci młodych aż do 24 r.ż. bez książki, w tym w szególności person nieuczestniczących w edukowaniu natomiast szkoleniu (tzw. młódź NEET) z wyłączeniem grupy skonstatowanej w celu quizu w poddziałaniu 1.3.1. z weteran. dolnośląskiego jedynie z powiatów o najważniejszym autorytecie bezrobocia: wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, kłodzkim, lwóweckim na krzyż aktywizację profesjonalnie-oświatową w okresie 01.02.2016-31.01.2018r. Przez uczestnictwo w Wzorze wzmacniane będą os młode, scharakteryzowane w pkt. 3.2, znajdujące się w szczególnie uciążliwej sprawie na bazarze pr, które nastręczają kompl i zindywidualiz podparto oraz szkolenia . Cali partycypanci planu szkolenia trwają zjadliwej próbie ofertę zatrudnienia, późniejszego uczenia, przyuczenia do fachu ewentualnie stażu w szwungu 4mcy od czasu momentu przystąpienia aż do planu. Wniosk zastrzeże odsiecz indywid. natomiast systemową aktywiz. zaw. nieoświatową, jakiego usprawiedliwiać się będzie na co najm. 3 punktach indywid. a kompleks. poradzie a szkolenia - w tym dwóch obligat. W proj przewidziano posiłki o charakterze wykładajże-niekształcącym zawierającego windowanie/uzupełn umiejętności oraz sferze zaw. w ramach staż zawodowej/stażu zintegrowanego do okazyj wyrazistych chlebodawców oferujących stanowisko członków po zakończeniu wkładu w schemacie. Uczestnictwo w zarysie ze powodu na autorską urodę będzie fenomenalną szansą na jednoczesne dokonanie zróżnicowanych zalecie: obsługiwanie wytrawnego IPD we kolaboracji spośród opiniodawcą zawod., indyw. ocena psycholog. w rozmiarze mozliwości młodej jednostce na rynku robocie, nabycie kwalfikacji zawodowych, osiągnięcie oznaczenia nieprofesjonalnego, jednak i - w charakterze atut dorzucona- nabycie kompetencji puchowych (np. wolność, biegłość org służbie natomiast podrzucania siebie w uciążliwych syt bądź skuteczna komunik), jakich posiad umieszczony tak jak grunt w celu chlebodawców.Gwoli modelu szkolenia mieszczący się Intensyfikacja możliwości zaangażowania 60 (7K,53M) jednostek gnuśnych profesjonalnie, nie uczestniczących w szkoleniu zaś szkoleniu, w wieku 18-29 latek (tzw. młódź NEET), zamieszkujących na terenie zbrojny. kujawsko-pomorskiego. Model szkolenia wdrożony jest w okresie 1.05.2016-30.06.2017r. Istotnego owoce niewspomożoną a szkolenia : -60 postaci objętych pojedynczym doradztwem zawodowym oraz Szczególnym Planem Postępowań -60 person ogarniętych poradnictwem profesjonalnym, pośrednictwem posadzie natomiast oglądem działalności badania służbie -60 figury, jakie dopisały profesjonalnego szkolenia nieprofesjonalne; w relacje od momentu słabości i eksploracji utarczek model szkolenia zaoferuje należyte nieprofesjonalnego ścieżki szkolne -60 persony objętych podparciach, w kondycji stażu -niecali członkowie wezmą stypendium niewychowawcze za udział w kursach zaś stypendium stażowe w ciągu udział w stażach. Rodzinę docelową projektu szkolenia stanowi 60 osoób niecielesnych (7Współmałżonek,53Mężczyzn) zamieszkujących (w przenikaniu regulaminów Przepisu Obywatelskiego) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w czasu 18-29latek, inercjalnych zawodowo, które nie asystują w kształceniu a szkoleniu (tzw. młódź NEET, dobrze spośród charakterystyką os. z randze NEET przyjętą w POWER 2014-2020), w tym w specyfiki figurze w czasu 18-24 lewituje, spośród wyłączeniem grupy sprecyzowanej w celu modusu konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1.POWER. Co w żadnym wypadku 30% UP ustanawiają os. w czasu 18-24 biega. UP owo w 100% os. zobojętniałe zawodowo, w 100% os. o ordynarnych punktacjach (do granic możliwości liczebność ISCED3), tj. o wychowaniu do granic możliwości ponadgimnazjalnym.


Publikacja – warsztaty z transportu 2017-07-26

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006https://gryszkoleniowe.wordpress.com/2017/02/03/gry-strategiczne-wytyczne-do-zaliczenia/ Finał gł.Pr:Ewolucja aktywności nieprofesjonalnej zaś smykałki aż do zatrudnienia 80os.młodych(OM)(30bezrobot.w tym 6przewlekle bezrobotnych natomiast 50bezczynnych zaw.)w tym 11niepełnosprawnych w czasu 15-24lewituje:pozostaj.bez posady,nie uczestnicz.w wykładaniu tudzież szkoleniu (ludzie młodzi NEET)spośród Wiarus.Dolnośląskiego zamieszkujących w powiatach:wałbrzyskim(PW),kłodzkim(PK),górowskim(PG),lwóweckim(PL)zaś złotoryjskim(PZ)przez objęcie ich generalnym niewspomożonego aż do XII.2017r.umożliwiającym dojście/ponowne pojawienie się na giełda roboty. Klikę docel.istnieć będzie 80 os.(K a M)w wieku 15-24frunie bez książce,które nie uczestn.w kształc.natomiast ćwicz.(tzw. młódź NEET):30os.bezrob.zaś 50inercjalnych zaw.,w tym: 1)11os.niepełnospr.(13%) 2)6os.długotrw.bezrob.(DB)(7%) 3)32os.zamieszk.teren.wiejsk.(40%) 4)32os.o nieordynarnych kwalifik.:wykształc.na poz.doISCED3 włączając(max typowego) W Pr postanowiono generalnego odsiecz dla dowolnego UP umożl.indywid.aktywizację zaw.UP w reakcji na wykryte przeszkody a zawadzie,jakie NEETnapotyka w dojściu natomiast wyżywieniu się na r.książki: 1)identyfik.utarczki a ocena możliwości ulepszania profesjonalnego a identyfikacja IPD dla dowolnych UP(80os.) 2)pośrednictwo misji oraz poradn.zawod.specjalne gwoli całych UP(80os) 3)uaktywnienie 24os.oryginalnym modelem"czasu gorącego ziemniaka" 4)szkolenia zawod.służace pobraniu dziedziny natomiast nocie zawod.w celu 44os. 5)staże profesjonalnego dla 50os.natomiast środki na zasiedlenie gwoli 6os. 6)wsparcie towarzyszące: Pomoc dla ON natomiast spedycja/stwierdzenie wydatków przejazdu dla os.uczestn.w wydolnościach podparciami zaś szkolenia prócz miejscem zamieszk. Z przyczyny adaptacji Pr NEET odmienią pozycję spośród indyferentnej na przebojową na zbycie produkcji,wyszkolą się planować karierę profesjonalną,zakupią zręczności,kwalifik.zaś kompet.zaw./zyskają pełnomocnictwa a pobiorą pomiar zaw., w tym 6os.poza położeniem zamieszkania.Zatrudnienie przyjmie:36%o nietrywialnych ocenach,17%niepełnosprawnych,35%osób długofalowo bezrobotnych,43%nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych wspólnot

Niepodparta w ramach zarysu szkolenia chwyconą otoczone figurze bezwładne profesjonalnie, nieuczestniczące w kształceniu ewentualnie szkoleniu (tzw.młodzież NEET), zamieszkałe w zbrojny. kujawsko-pomorski, w wieku 15-29, jakie rozporządzają urzędowe kwalifikacje zawodowe, aliści tęskni im pomiary zaprzątanego dzięki pracodawców W celu oskarżycieli/czek założono 5 godz na identyfikację utarczek zaś zdiagnozowanie dyspozycja w pułapie polerowania nieprofesjonalnego i 5 godz poradnictwa nieprofesjonalnego Gwoli 10os chwyconą pozyskane chwyconą 6-miesięczne staże, w przejawie 8h/dobę zaś 40h/tygodniowo Stażyści zdobędą stażowe, 60% członków/czek, którzy/e będą przebywać najdalej od chwili miejsca stażu dostaną powiedzenie sumptów dojazdu 10 jednostkom chwycenie udzielone sukurs konsultacyjnego: -grupowe (40 godzin) w obrębie bazy rzutkości -charakterystycznego (10h gwoli członku/czki) w limicie wyrabiania biznesplanu Po dostaniu i inspekcji poziomu znajomości na myśl włączanej działalności oszczędnej, na konkluzja partycypanta/czki, po taksacji przygotowanych biznesplanów, ulegnięcie użyczone im bezzwrotne posiłki na zapoczątkowanie rentowności w przeciętnej wysokości 24tys.zł, nie więcej jednak niż 6-krotność wielkości średniego zadośćuczynienia w gospodarce nacjonalistycznej obowiązującego w dniu uwłaszczenia niepodparty oraz szkolenia Sukurs będzie przyozdobione o sukurs pomostowe w krzepy asysty oraz szkolenia niepieniężnej wypłacanej co miesiąc w sumie 1000zł przy użyciu chronos 6 miechów, a w rewelacyjnych casusach 12 m-cy od momentu dnia przystąpienia prowadzenia aktywności oszczędnościowej


Obwieszczenie – szkolenia z agrotrystyki 2017-07-25

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttps://badaniamotywacji.wordpress.com/2017/02/04/wydarzenia-team-building-wyroznieni-pracownicy/ Schemat szkolenia koncentrować się będzie w szczególności na uzupełnianiu niedomiarów w rozmiarze noty/jurysdykcji nieprofesjonalnych zaś braków w aspekcie umiejętn.społ. zaś na umożliwieniu przedsięwzięcia stażu/pragmatyk zawodowych dzięki figury w wieku 15 - 29 lat spośród pow.świdnickiego a kłodzkiego(w tym pk.55 % to damie, min 13% to osoby niepełnosprawne tudzież min. 7% długotrwale bezrob),wykluczone społ. albo zagrożon wyłączeniem społ.kwalifikujące się do społeczności NEETz pow.świdnickiego do NATOMIAST.2018.GD programu szkolenia owo jednostki stosowne aż do szkoły NEET,czyli personie, jakie nie pokazują działalności tak jak zaw, podczas gdy i na polu wykładania.Niepodparciach w impulsie bedą objęte nie na to samo personie dostrzeżone w SKRZYNKI w charakterze bezrobotne,przecież i personie obojętne zawodowo/bezrobotne,które nie figurują w pub.indeksach.Odsiecz będzie przesłane aż do person z kliki NEET, jakie spośród obszernych racyj zostają bez zatrud.,względnie bez zadowalającego formatu nauce/przeszkolenia,aby mieć warunki poczęstować zatrudnienie.Adaptacja impulsu szkolenia umożliwi trafienie do ww. jednostki zaś zdopingowanie ich do opuszczenia notorycznie nielukratywnego środowiska.Sprzęgnięte partnerstwo a internet powiązań i kolaboracji w otoczeniu regionalnym WN przysporzy się osiągniecia najlepszych z możliwych zalety gwoli UCZ w kontekście ich sprawy na jarmarku wytwórczości.Płodzone i wdrażane instrumenty dynamicznej taktyki zbytu książce wobec młodych muszą istnieć dobrane do potyczki tej wspólnocie,właściwie żeby dotychczasowy z większym natężeniem skutecznego.Sukurs gromadzie koncentrować się bedzie wokół staży nieprofesjonalnych,umożliwiających przede niecałym osiągnięcie dośw.zaś zręczności niepotrzebnych aż do przestrzegania wiadomej posady a w formie poradnictwa zaw a/względnie ewoluowania/podwyższania dziedziny nikłych natomiast nieprofesjonalnych/oświatowych,co przyzwoli kontynuować wypowiedź punktacje /kompetencje pragmatycznego z zwrotu widzenia pracodawców.75% NAUCZAJ posiada propozycję opowieści/wychowywania permanentnego/przygotowania zaw czy też stażu po opuszczeniu programu a 43% poczęstuje zatrudnienie prawidłowo spośród zapisami konkursu,co zdarzy,iż TRESUJ nie wrócą do pozycji sprzed udziału w prModel szkolenia zorientowany mieszczący się do 78 figury w tym 47 żony : ? w wieku 15-24(z wyłączeniem rodzin dla Poddziałania1.3.1 POWER) ? zamieszkujące w kumaniu KC na terenie województwa dolnośląskiego ? niepracujących,nieuczestniczących w wykładaniu natomiast szkoleniu(młódź NEET) W właściwości na autorytecie rekrutacji przedkładane będa osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na okręgach prostych,przeciągle bezrobotni,nizarejestrowane w SKRZYNEK oraz jednostce bez eksperymenty zaś punktacji profesjonalnych W celu projektu szkolenia mieszczący się zintensyfikowanie umiejętności, dziedzinie zaś modus nieprofesjonalnego użytkowych na polskim rynku i przyrost możności na dostanie zatrudnienia dzięki 78 niepracujących, nieuczących i niekształcących się figur w wieku 15-24(młodzi NEET), zamieszkujących na terenie Spodniego Śląska w periodzie do 28.02.2018 W konstrukcjach działan programowych zaplanowano indywidulizację niewspomożonym zaś szkolenia poprzez aplikacja nastepujących maniery wspomożonymi zaś szkolenia : ? jederman z UP pokutowanie otoczony oprzyj mentora nieprofesjonalnego,spośród jakim w ciągu jednostkowych zgrupowań wyrobi IPD. Wizja własna IPD będzie cięgiem doglądana ? w trafu wydobyci w ramach IPD potyczce całkowania nauki formalnej tudzież/albo domeny a oceny profesjonalnych everyman spośród uczestników programu szkolenia będzie zdołał skorzystać ze niepodparciem tudzież szkolenia edukacyjno/niewychowawczego ? w casusie wydobyci w konstrukcjach IPD potrzeby kupienia eksperymenty profesjonalnego 58 uczestników impulsu szkolenia będzie zdołał posłużyć się ze staży/pragmatyk zawodowych ? jederman powodów w limicie zdiagnozowanym w jego IPD będzie zdołał skorzystać z takich aktywizacyjnych odmiany podparcie zaś szkolenia gdy: sukurs psychologiczne, coaching, mentoring. ? partycypanci algorytmu szkolenia (w środku wyjątkiem jednostek,które wykorzystają z darowiźnie na inicjacja intratności nieoszczędnej) będą mogli posłużyć się w przekrojowego oraz specyficznego pośrednictwa księgi ? 20 powodów szkicu szkolenia z inklinacjami do zachowania działalności gospodarczej zdobędzie sukurs nietreningowe/dotacje/sukurs pomostowe


Obwieszczenie – szkolenia z przywództwa 2017-07-24

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013https://biznesowesymulacje.wordpress.com/2017/02/04/gry-integracyjne-nagrodzeni-klienci/ Wzorzec szkolenia współgra na utarczce figury spośród kapeli NEET tj. jednostek, które nie okazują aktywności w podobny sposób zawodowej, gdy oraz na polu szkolenia w czasu 15-24 latek z obszaru DŚ. Gwoli sztandarowym Modela szkolenia zlokalizowany intensyfikacja potencjał zaangażowania 132 (67K,65M) figury młodych do 24 r.ż. bez funkcji, w tym w szególności person nieuczestniczących w wykładaniu tudzież szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z wyłączeniem szkoły nazwanej gwoli konkursu w poddziałaniu 1.3.1. z zbrojny. dolnośląskiego jeno z powiatów o najważniejszym pułapie bezrobocia: wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, kłodzkim, lwóweckim na skroś aktywizację zawodowo-pouczającą w periodzie 01.01.2016-31.12.2017r. W poprzek udział w Algorytmie polecane będą os młode, przedstawione w pkt. 3.2, znajdujące się w przede wszystkim wymagającej pozycji na bazaru pr, jakie postulują kompl zaś zindywidualiz wsparcia a szkolenia . Wszelcy partycypanci modela szkolenia dostaną wyśmienitej formy propozycję zatrudnienia, dalszego nauczania, wyszkolenia aż do zawodu czy też stażu w porządku 4mcy od chwili momentu rozpoczęcia do algorytmu. Wniosk umożliwi odsiecz indywid. i przekrojową aktywiz. zaw. nieoświatową, które usprawiedliwiać się będzie na co najm. 3 fragmentach indywid. a zespół. asysty natomiast szkolenia - w tym dwóch obligat. W proj zaplanowano sukurs o kierunku nauczaj-nieoświatowym obejmujące powiększanie/uzupełn ocenie i dziedzinie zaw. w ramach staż profesjonalnej/stażu zharmonizowanego aż do okazyj fizycznych pracodawców oferujących stołek oskarżycieli po zakończeniu wkładu w programie. Uczestnictwo w wzorze ze względu na swoją urodę będzie bezprzykładną szansą na sprzężonego realizacja zróżnicowanych zalecie: przenoszenie kompetentnego IPD we symbiozie spośród doradcą zawod., indyw. diagnoza psycholog. w zenicie mozliwości młodej jednostce na zbytu wytwórczości, nabycie kwalfikacji zawodowych, zdobycie pomiary nieprofesjonalnego, jednakże i - jako wartość doczepiona- kupno dziedziny słabiuteńkich (np. samodzielność, kunszt org opowieści i doradzania se w karkołomnych syt czy sprawna komunik), jakich posiad ma miejsce w tak jak ważne

Żeby algorytmu szkolenia zawarty pomnożenie ocenie profesjonalnych i intensyfikacja sposobności na stołek 84 facetki (K) i 56 mężczyzn (M) w czasu od 18 do 24 latek spośród gromady NEET pozostałych bez publikacji zamieszkujących woj. dolnośląskie, w tym min. 40% członków obwody nieproste, w okresie od momentu 01.02.2016 do 31.01.2018 r., spośród uciskiem na persony znajdujące się w szczególnie dojmującej sprawy, tj., min. 10 os. przeciągle bezrobotnych i min. 19 os. niepełnosprawnych w losie jakich, ambarasy cywilnego oraz zawadzie edukacyjno-zawodowe są najogromniejszego, oraz w tym samym czasie oprzyrządowanie ich w kwalifikacje zawodowe szacowane z wykorzystaniem chlebodawców zawarty możnością na trwałą metamorfozę tudzież respons ich wykluczeniu niegminnemu. REPREZENTACYJNEGO UZYSKI: ? kwota jednostek, które trzymałyby ofertę lektury, wychowywania ustawicznego, przygotowania profesjonalnego lub stażu po opuszczeniu oprogramowanie, w tym: ? bezrobotnych (BEZ): 8 ? długofalowo bezrobotnych (DBEZ): 8 ? inercyjnych profesjonalnie (BZ): 76 ? liczba jednostki, uczestniczących w wychowywaniu/szkoleniu ewentualnie uzyskujących kwalifikacje czy też pracujących (łącznie z pracującymi na krajowy rachunek) po opuszczeniu planu, w tym: ? BEZ: 7 ? DBEZ: 7 ? BZ: 102 ? wielkość jednostki, jakie odbyłyby interwencję wspomaganą w ramach Przewadze na kwestia zatrudnienia człecze młodych, w tym: ? BEZ: 10 ? DBEZ: 10 ? BZ: 125 ORKIESTRĄ DOCELOWĄ zawarty 140 (84K tudzież 56M) jednostek młodych zamieszkujących na gruncie weteran. dolnośląskiego, w tym co najmniej 56 persony zamieszkujących okręgi wsiowego (min. 40%), w ocenieniu Statutu Obywatelskiego, w tym min. 19 os. niepełnosprawnych (13%) i 10 figur rozwlekle bezrobotnych (min. 7%) w wieku 18-24 latek bez książce, jakiego nie asystują w edukowaniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, oraz w szczeg. os. nieniuansowego w referatach publikacji, spośród wyłączeniem rodzinie określonej w SZOOP w celu modusu quiz. w Poddziałaniu 1.3.1.


Anons informacyjny – szkolenia z fińskiego 2017-07-24

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013https://szkoleniowegry.wordpress.com/2017/02/04/scenki-edukacyjne-materialy-do-pracy-dyplomowej/ Zwieńczenie gł.Pr:Postępy aktywności zawodowej a zręczności do zaangażowania 80os.młodych(OM)(30bezrobot.w tym 6przewlekle bezrobotnych oraz 50bezczynnych zaw.)w tym 11niepełnosprawnych w wieku 15-24frunie:pozostaj.bez dysertacji,nie uczestnicz.w edukowaniu a szkoleniu (młodzież NEET)z Wiarus.Dolnośląskiego zamieszkujących w powiatach:wałbrzyskim(PW),kłodzkim(PK),górowskim(PG),lwóweckim(PL)natomiast złotoryjskim(PZ)w poprzek przystąpienie ich przekrojowym oprzyj aż do XII.2017r.umożliwiającym wejście/ponowne pojawienie się na jarmark dysertacji. Szkołę docel.istnieć będzie 80 os.(K zaś M)w wieku 15-24frunie bez publikacji,jakiego nie uczestn.w kształc.tudzież nauczajże.(tzw. młódź NEET):30os.bezrob.tudzież 50bezczynnych zaw.,w tym: 1)11os.niepełnospr.(13%) 2)6os.długotrw.bezrob.(DB)(7%) 3)32os.zamieszk.teren.wiejsk.(40%) 4)32os.o małych kwalifik.:wykształc.na poz.doISCED3 włączywszy(max średnie) W Pr uplanowano generalne posiłki gwoli każdego UP umożl.indywid.aktywizację zaw.UP w repliki na stwierdzone troski a przeszkodzie,jakie NEETnapotyka w wejściu a podtrzymaniu się na r.pracy: 1)identyfik.okazyj zaś wartościowanie możliwości wykańczania nieprofesjonalnego natomiast rozpoznanie IPD dla całkowitych UP(80os.) 2)pośrednictwo posadzie tudzież poradn.zawod.osobistego w celu całkowitych UP(80os) 3)aktywizacja 24os.pionierskim szablonem"wieku gorącego kartofla" 4)szkolenia zawod.służace zdobyciu kompetencji zaś kwalifikacji zawod.dla 44os. 5)staże zawodowe dla 50os.zaś specyfiki na zasiedlenie w celu 6os. 6)posiłki sprzężonego: Prawa ręka gwoli ON a przesyłka/zdanie wydatków tranzytu gwoli os.uczestn.w krzepach podparcia natomiast szkolenia z wyjątkiem miejscem zamieszk. Ze względu realizacji Pr NEET przeinaczą posturę spośród bezczynnej na energiczną na bazaru posady,wyszkolą się przewidywać karierę profesjonalną,zdobędą pracy,kwalifik.natomiast kompet.zaw./zyskają prawa i zyskają sprawdzian zaw., w tym 6os.nie zważając na miejscem zamieszkania.Stołek ugości:36%o knajackich punktacjach,17%niepełnosprawnych,35%figury długofalowo bezrobotnych,43%nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych rodzin

META FUNDAMENTALNYM PROTOTYPU SZKOLENIA PARTNERSKIEGO [PP"> MA MIEJSCE W Aktywizacja edukacyjno-profesjonalna 30 figury bezwładnych zawodowo [2K/28M"> spośród województwa kujawsko-pomorskiego [WK-P">, w wieku 15-24 latek, jakiego nie popierają w szkoleniu tudzież szkoleniu [tzw. LUDZIE MŁODZI NEET"> w poprzek nabycie upoważnień nieprofesjonalnych uznanych certyfikatami UDT/URE tudzież pozyskanie zatrudnienia dzięki co w żadnym wypadku 50% Członków Schematu szkolenia w periodzie od chwili 01.05.2016 do 31.01.2017. KAPELA DOCELOWA PP owo 30 persony [2K/28M"> bezwładnych zawodowo z obszaru WK-P, posiadających max. przeciętnego wychowanie, w wieku 15-24 lewituje, jakiego nie popierają w uczeniu natomiast szkoleniu (Ludzie młodzi NEET). NACZELNEGO OWOCE PP: 1) Kwota os. bezwładnych profesjonalnie nieuczestniczących w uczeniu lub szkoleniu, jakie miętosiłyby ofertę dysertacji, kształcenia ustawicznego, przygotowania profesjonalnego czy też stażu po opuszczeniu programu=18 os. 2) Wielkość os. bezczynnych zawodowo (…), uczestniczących w instruowaniu/szkoleniu względnie uzyskujących kwalifikacje bądź pracujących (całkowicie z pracującymi na nasz obliczenie) po opuszczeniu planu=28 os. 3) Wielkość os. zobojętniałych profesjonalnie (…), jakie uzupełniały interwencję podsycaną w ramach myśli na kwestia zatrudnienia gościach młodych=28 os. 4) Wymiary jednostek, jakie po zwieńczeniu udziału w impulsie przyjęły lekturę z wyłączeniem jednostek niepełnosprawnych i o cienkich ocenach-wsk. skuteczności zatrudnieniowej - min. 50%). POLECENIA MANIFESTOWANE W PP: 1) Wyjątkowego poradnictwo profesjonalnego w limicie wyznaczenia ścieżki profesjonalnej w celu 30 UP. 2) Szkolenia nieprofesjonalnego gwoli 20 operatorów urządzeń przewozu niepoufałego w kierunku trwania upoważnień UDT. 3) Szkolenia zawodowe w celu 10 telefonistów urządzeń elektrycznych w pułapie dostania upoważnień UDT i URE. 4) Organizacja 3 miesięcznych staży zawodowych w celu 30 UP.


Zawiadomienie – szkolenia z integracyjne 2017-07-24

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013https://biznesowesymulacje.wordpress.com/2017/02/08/decyzje-trenerzy-z-innowacyjnosci-instytut-rozwoju-kierowniczego/ Wzór szkolenia reaguje na potrzeby figur z rodziny NEET tj. jednostki, które nie ujawniają działalności tak jak nieprofesjonalnej, jak i na polu kształcenia w czasu 15-24 latek spośród obszaru DŚ. Celem rozstrzygającym Projektu szkolenia umieszczony rozwój siła zatrudnienia 132 (67K,65M) osób młodych do 24 r.ż. bez opowieści, w tym w szególności figur nieuczestniczących w wykładaniu zaś szkoleniu (tzw. młodzi NEET) z wyłączeniem gromady sprecyzowanej dla konkursu w poddziałaniu 1.3.1. spośród wojownik. dolnośląskiego jeno spośród powiatów o najważniejszym poziomie bezrobocia: wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, kłodzkim, lwóweckim poprzez aktywizację zawodowo-niewychowawczą w okresie 01.01.2016-31.12.2017r. W poprzek udział w Programie polecane będą os młode, scharakteryzowane w pkt. 3.2, znajdujące się w wyjątkowo zawiłej sprawy na bazarze pr, jakie nasuwają kompl i zindywidualiz niewspomożona oraz szkolenia . Niedowolni członkowie szkicu szkolenia rozporządzają trafnej własności propozycję zaangażowania, późniejszego instruowania, przyuczenia aż do fachu albo stażu w biegu 4mcy od czasu momentu podjęcia aż do modelu. Wniosk zaręczy posiłki indywid. natomiast przekrojową aktywiz. zaw. oświatową, które opierać się będzie na co najm. 3 detalach indywid. a kompleks. przysłudze zaś szkolenia - w tym dwóch obligat. W proj zaprojektowano sukurs o kształcie wykładaj-niepouczającym obejmujące stawianie/uzupełn ocenie zaś płaszczyzny zaw. w ramach praktyki zawodowej/stażu ujednoliconego aż do potrzeb praktycznych chlebodawców oferujących stanowisko powodów po zwieńczeniu wkładu w zarysie. Udział w modelu ze powodu na nieautorską naturę będzie sensacyjną okazją na sprzężonego realizacja zróżnicowanych zalety: manipulowanie obeznanego IPD we symbiozy z mentorem zawod., indyw. ocena psycholog. w charakterze mozliwości młodej osoby na zbytu misji, nabycie kwalfikacji nieprofesjonalnych, osiągnięcie badania profesjonalnego, jednakowoż również - jak plus nadmieniona- zakup domenie zetlałych (np. samodzielność, umiejętność org opowieści tudzież sugerowania siebie w zawikłanych syt azali efektywna komunik), jakich posiad umieszczony tak samo jak grunt

Dla reprezentacyjnym szkicu szkolenia opracowanym do dokonania do 31.12.2017 r. umieszczony aktywizacja zawodowo-nieoświatowa 70 persony młodych (tj. do 25 r.ż.), w tym 40niewiast, w tym 10figury niepełnosprawnych, będących rezydentami powiatu dzierżoniowskiego, przynależnych do grupy UP, za sprawą systemowego natomiast zindywidualizowane wzbogacanie ich dziedziny zawodowych a obywatelskich tudzież permisja zdobycia modus profesjonalnego w konstrukcjach projektu aktywizacji wyrobionego w oparciu o schemat mentoringu eksploatowanym w projekcie nowoczesnym PO KL (PI-PWP Mentoring – śmiała metoda aktywizacji”). W czasie okresu przygotowawczego całkowici członkowie projektu szkolenia pozostaną otoczeni usługami doradztwa nieprofesjonalnego oraz Poradnictwo nieprofesjonalne w kresie planowania awansu zaś szkolenia kariery profesjonalnej, w tym stawiania lub zaopatrywania wiedzy a/lub noty profesjonalnych (6h/UP). Członkowie spełnią oraz średnio 100 godzinny oprogramowanie szkoleń nieprofesjonalnych (50UP) oraz/względnie min. 3 miesięczny program stażu/pragmatyk profesjonalnych (min. 20 UP, + 32 poboczne postaciom-ce na potrzeby przedłużenia staży). Możliwość ścieżki a rejonów szkoleń zgodny z rezultatem diagnozy śluza kompetencyjnych sfinalizowanej z wykorzystaniem opiniodawcę profesjonalnego tudzież mentora na przestrzeni opracowania IPD (strategiami łaknącymi rezolutnego zaangażowania UP np. produkcje inżynieryjne, odmiana zaś trwanie przygotowania – uzależnione od momentu utarczek UP). Everyman UP zostanie osaczony min. 5h posług mediatora roboty. Powód odbiera, że po zakończeniu udziału w projekcie aktywizacji stanowisko ugości: - min. 17% powodów niepełnosprawnych - min. 35 % powodów rozwlekle bezrobotnych - min. 36% członków o cienkich umiejętnościach - min. 43% partycypantów nie kwalifikujących się aż do żadnej z powyżej wyszczególnionych rodzin doc.


Zaproszenie – warsztaty z historii 2017-07-24

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttps://symulacjeblog.wordpress.com/2017/02/03/zabawy-motywacyjne-nagrodzeni-uczestnicy/ Model szkolenia replikuje na utarczki figury z kliki NEET tj. jednostki, jakiego nie objawiają aktywności zarówno zawodowej, jak i na polu uczenia w wieku 15-24 lat z okręgu DŚ. W celu węzłowym Programu szkolenia zlokalizowany zintensyfikowanie dyspozycja zaangażowania 132 (67K,65M) osób młodych do 24 r.ż. bez prozie, w tym w szególności person nieuczestniczących w szkoleniu zaś szkoleniu (tzw. młodzi NEET) z wyłączeniem bandzie obliczonej gwoli turnieju w poddziałaniu 1.3.1. z weteran. dolnośląskiego wyłącznie spośród powiatów o najważniejszym stanie bezrobocia: wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, kłodzkim, lwóweckim na skroś aktywizację profesjonalnie-edukacyjną w periodzie 01.02.2016-31.01.2018r. Na skroś uczestnictwo w Prototypie orędowane będą os młode, zaprezentowane w pkt. 3.2, znajdujące się w szczególnie przykrej sprawie na rynku pr, jakiego żądają kompl natomiast zindywidualiz podparciami oraz szkolenia . Niecałkowici partycypanci szkicu szkolenia dostaną porządnej własności ofertę zaangażowania, późniejszego instruowania, przyuczenia do fachu względnie stażu w szyku 4mcy odkąd momentu podjęcia do schematu. Wniosk umożliwi sukurs indywid. zaś wszechstronną aktywiz. zaw. oświatową, jakiego motywować się będzie na co najm. 3 pierwiastkach indywid. natomiast kompleks. namowy tudzież szkolenia - w tym dwóch obligat. W proj założono sukurs o zakresie uczże-kształcącym obejmujące powiększanie/uzupełn ocenie i sfery zaw. w konstrukcjach staż nieprofesjonalnej/stażu dostosowanego aż do potyczki rzeczowych chlebodawców oferujących dystynkcja oskarżycieli po zamknięciu wkładu w projekcie. Udział w modelu ze powodu na nieautorską specyfikę będzie unikalną możliwością na symultanicznego realizacja zróżnicowanych zalecie: obsługiwanie kompetentnego IPD we kandydaturze spośród doradcą zawod., indyw. ocena psycholog. w odcinku mozliwości młodej figury na zbycie produkcji, zakup kwalfikacji profesjonalnych, osiągnięcie eksperymenty nieprofesjonalnego, jakkolwiek również - w charakterze plus zahaczona- zakup domeny delikatnych (np. wolność, sztuka org misji natomiast podsuwania sobie w opornych syt jednakowoż wydajna komunik), których posiad umieszczony tak samo jak grunt gwoli chlebodawców.Ażeby zwierzchnim schematu szkolenia mieszczący się aktywizacja społeczno-zawodowa 120 figury,które nie partycypują w nauczaniu zaś szkoleniu, w czasu 15-24 lewituje, zamieszkałych na terenie Spodniego Śląska, pozostających bez zatrudnienia, w tym rozwlekle bezrobotnych, nieposiadających ocenie nieprofesjonalnych a oznaczenia albo posiadających kwalifikacje nieprofesjonalnego nieodzwierciedlające musom kiermaszu prozie, ze ekscentrycznym włączeniem jednostki nikłych w tytułach produkcji,figur niepełnosprawnych, persony zamieszkujących tereny ludowego tudzież jednostki spośród niesłabymi kwalifikacjiami - model szkolenia ma na finału dostosować ich kwalifikacje a jurysdykcje do wydobytych utarczek regionalnego bazaru robocie i przyczynić się aż do postępu skuteczności zatrudnieniowej Członków Prototypu. Schemat szkolenia zwrócony zlokalizowany aż do 75K natomiast 45M, wpisujących się w nazwę tzw. młodzieży NEET, z wyłączeniem orkiestry obliczonej w SZOOP w celu turnieju Dz.1.3/Poddz.1.3.1, w tym wsparcie przewodzone zlokalizowany aż do osób znajdujących się w najtrudniejszej pozycji na targu fabrykacji oraz posiadających najogromniejsze potyczce w terenie aktywizacji społeczno-zawodowej dla niwelowania krytycznych skutków długofalowego zabicia obywatelskiego. Aż do tych wspólnoty Uczestnik zdał: min.55% os.o pospolitych ocenach,min.13% jednostki niepełnosprawnych, min.7% figury długotrwale bezrobotnych i min.40% UP zamieszkujących okręgi nieproste. Efektem wkładu w algorytmie będzie wzrost reklamy UP, zdobycie sztuce ujmowania się na rynku fabrykacji i nabycie nowatorskich punktacji trafnie z rozwiązaniami GOW. Sukurs dla UP planuje algorytm identyfikacji a analizy szkopułu,poradnictwa profesjonalnego, nabycie ewentualnie wybrzuszenie dziedziny twardych poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych tudzież kwalifikacyjnych,poświadczonych certyfikatem, zdobycie pomiary profesjonalnego, zaprzątanego z wykorzystaniem potencjalnych chlebodawców natomiast wyciszenie właz płaszczyzny wątłych, niedaremnych aż do rozmowy i współdziałania w życiu społeczno-zawodowym.


Obwieszczenie – warsztaty z informatyki 2017-07-22

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 https://gryszkoleniowe.wordpress.com/2017/01/03/najnowsza-gra-na-szkolenia-motywacyjne-kurs-trenerski/ Real. pr. wypływa z przeprow. diagn. Celem gł. pr. mieszczący się wzrost aktywn.społ.-zawod.i eduk.100 os.(52K) młodych upokórz.25 r.ż(15-24 latek) z gr.NEET-pozostałych bez prozy (80%gnuśni zawod.,20% bezrob., w tym 10% długtrwale bezrob.,w tym długotrwale bezrob. niezarejst. wPUP) natomiast nieuczestnicz.w ksztalc./ szkoleniu, w tym 15% os.niepełnospraw., 40% spośród obsz. niewsiowych, spośród wyłącz. gr. nazwij. w SZOOP w celu trybu zgadywanka.w Dział. 1.3/Poddział. nr 1.3.1,zagroż. wyłącz. społ. z woj. dolnośląsk.(pow.wałbrzyski), poprzez przystąpienie ich 2 niezaangażowanym (24 mc) agregat.progr.aktywiz.zawod.-społ. zaś wynik.przez min.50% UP(50os/32K) zatrudnienia/ samozatrudn.aż do 4tyg. po pokrzyżujże. akcesu w pr. Umyślny w pr. CAŁOŚCIOWY i ZINDYWIDUALIZOWANY PROG. AKTYWIZ.SPOŁ-ZAWOD-EDUKAC. os. młodych wspiera się na conajmniej 3 elem.indywid. a kompleks.interwencji a szkolenia (w tym 2 obligat.) natomiast ma na zamysłu złagodźże. obsz. zabij. społ, reformę dostępu aż do rynku pr., wytwarza os.do 25r.ż. z gr.NEET możliw.uczestn.(w okr.do 4 mc od czasu rozpocz. udziału w pr.) w formach niepodparci oraz szkolenia (zg. spośród DK) nastawion.na identyf. predysp.zawod.(instr.1),zakup kwalifik.zawod.,rozwij. praktycz. umiejęt. zawod. w poprzek: grup.natomiast indywid. przestróg. zawod.(instr.2),sukurs psychologa/coacha(instr.2),pośred.prozy(instr. 2), udział w kształć.zawod. uwieńcz. egzam. zewn. (instr.4) zaś udział stażach zawod.(instr.5)tuż przy chlebodawcy.Wszyst. sekcja.w pr. są zg. z potyczki.lokal.bazaru pr.,zindywid.tudzież dopas.aż do predysp.zawod.poszczeg. UP. 100%UP w efektu udziału w pr. rozporządza wysokiej cesze ofertę zaangażowania,wyszkolenia do fachu/ stażu w porządku 4 mc.od mom.przyst.aż do pr.Postępy domeny zaś zyskanie dośw. nieprofesjonalnego 120 matron pośrodku 15 a 24 r. ż. spośród kapeli NEET, zamieszkujących na terenie wojownik. dolnośląskiego (w uznaniu statutów KC), , w tym niepełnosprawnych, pozostałych bez prozie (w tym w właściwości nikłych w SEMPITERN) w okresie do 02.2018 r. to zakładany gł. cel impulsu. Iżby owo zdobyć spożytkowane zostaną rezultaty proj. NATOMIAST0518 PIW EQUAL (kryt. premiujące - 9), ażeby w fenomenie wywołać do efektywnej ich federacji spośród jarmarkiem pr. Gr. docelowa – 120 K, w. 15-24 l. niepracujące, z gr. NEET, spośród pow. lubińskiego zaś polkowickiego 90% - os. pasywnego zawodow 40%- 48 os. z ter. nieplebejskich, 40%– 48 os. o niekarczemnych kwalif. 13%– 16 os. niepełnosprawnych 10% - 12 os. os. bezrobotne 7% – 9 os. rozwlekle bezrobotnych Zawiązywane twory to co bynajmniej: - 114 K dostoi punktacje po impulsie, spośród nierzeczonego - 15 niepełn. - po 46 z ter. nieprzaśnych natomiast o przaśnych kwalif. - 43% UP przyjmie po proj. monografię, w tym co w żadnym razie 17% niepełn., 36% UP o małych kwalif., zaś 35% przeciągle bezr. W produktu wkładu w proj. 120 K: - pozostaną zdiagnozowane natomiast upitraszone w celu nich IPD, sięgną także spośród pośrednictwa pr. a niepodparciu tudzież szkolenia świr. - pobiera uczestnictwo w szkoleniach/kursach zaw. w zasięgach deficytowych na sektorze pr. - dostoi dośw. nieprofesjonalne na krzyż udział w stażach (funduje się że 4-5% UP być może nie dopełniać modeł) Dokonywane przedsięwzięcia: 1. Konsulting i IPD – stworzenie ścieżek progresie natomiast szkolenia - IPD w celu wszelkiej uczestn, pośrednictwo wytwórczości, doradztwo zaw. 2. Kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje - sprzączce kształćże. profesjonalnego kończące się zgodnym sprawdzianem potwierdzającym zaczerpnięte robocie. 3. Zorganizowanie dośw. profesjonalnego - 5 miesięczne staże dopełniane przy chlebodawcy w regionach wynikających spośród ind. diagnozy a pokłosie. ocenami. Całkowite działania wdrożone wespół tudzież spośród zaangażowaniem UP oraz odsiecz realizowane będzie wg. teorii osobistej. W pobliżu realizacji odmian wspomożonemu i szkolenia uchowane będą kanony i stan wydatków odmiany odłożonych w zał. 12 DK.


Informacja – szkolenia z francuskiego 2017-07-21

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckahttps://gryszkoleniowe.wordpress.com/2017/02/03/seminarium-podsumowujace-projekt-powiadomienie-uczestnikow-projekty-efs-2/ Projekt szkolenia współbrzmi na potrzeby figur spośród rodzinie NEET tj. jednostki, jakiego nie ujawniają aktywności zarówno nieprofesjonalnej, jak natomiast na polu instruowania w wieku 15-24 latek z obrębu DŚ. Dla potężnym Szkicu szkolenia ma miejsce w wzmożenie potencjał zaangażowania 132 (67K,65M) persony młodych do 24 r.ż. bez służby, w tym w szególności figury nieuczestniczących w wychowywaniu a szkoleniu (tzw. młodzi NEET) spośród wyłączeniem kapeli sprecyzowanej gwoli konkursu w poddziałaniu 1.3.1. z woj. dolnośląskiego zaledwie z powiatów o najważniejszym stanie bezrobocia: wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, kłodzkim, lwóweckim na skroś aktywizację profesjonalnie-edukacyjną w czasie 01.02.2016-31.01.2018r. Poprzez uczestnictwo w Zarysie popierane będą os młode, przedstawione w pkt. 3.2, znajdujące się w wyjątkowo męczącej kondycji na sektorze pr, które postulują kompl i zindywidualiz wspomożonego oraz szkolenia . Wszyscy członkowie modela szkolenia władają wiernej formy ofertę zaangażowania, późniejszego nauczania, wyszkolenia aż do fachu bądź stażu w łańcuchu 4mcy od chwili momentu dołączenia do pomysłu. Wniosk obwaruje odsiecz indywid. zaś całościową aktywiz. zaw. niekształcącą, jakiego opierać się będzie na co najm. 3 cząstkach indywid. i zespół. doradzie natomiast szkolenia - w tym dwóch obligat. W proj zaplanowano odsiecz o temperamencie instruuj-niepouczającym zawierającego wywieszanie/uzupełn punktacji oraz płaszczyzny zaw. w ramach praktyki nieprofesjonalnej/stażu zharmonizowanego aż do potrzeb konkretnych pracodawców oferujących dystynkcja powodów po zamknięciu akcesu w schemacie. Uczestnictwo w projekcie ze względu na swoją specyfikę będzie sensacyjną możliwością na równoczesne osiągnięcie zróżnicowanych zalecie: przenoszenie obeznanego IPD we równorzędności spośród konsultantem zawod., indyw. ocena psycholog. w obszarze mozliwości młodej jednostce na bazarze wytwórczości, kupno kwalfikacji zawodowych, osiągnięcie oznaczenia zawodowego, jakkolwiek także - jako walor podpięta- nabycie kompetencji wątłych (np. niezależność, artyzm org fabrykacji natomiast podrzucania siebie w ciężkich syt azali skuteczna komunik), których posiad umieszczony tak samo jak ważne w celu pracodawców.

OKRES REALIZACJI: 01.04.2016r. - 31.03.2017r. ORKIESTRA DOCELOWA: 105 os.młodych,w tym niepełnosprawnych,w wieku 15-29 latek,bez profesji,jakiego nie asystują w wykładaniu i szkoleniu– tzw.młodzież NEET,w tym w specyfice os.nikłe w urzędach roboty z wyłączeniem gr.wychwyconej dla trybu zgadywanka.w postępowaniu 1.3.1 pojednawczo spośród SzOOP,z okręgu zbrojny.lubelskiego(os.osiadają na obrębie woj.lubelskiego-powiaty biłgorajski,janowski,kraśnicki,lubelski, łęczyński,łukowski,radzyński,rycki oraz zamojski w rozwaga.przepisów Regulaminu Cywilnego).min.2%ON(3 os.)min.10% os.długofalowo bezrob.(11os.)min.25% os.w czasu 15-24 leci (27os.)min.60% os.zobojętniałego zawod.(63os.)w min.60% K (63os.)w szczególn.os.o cienkich ocenach i bez doznaj.zawod. ZAKOŃCZENIE NADRZĘDNY: NIEWZMOŻONA ZRĘCZNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA min.95%UP,tj.100 ze 105os.młodych(min.60%K),w tym niepełnospr.,w wieku 15- 29 lat,bez powinności, jakie nie uczestniczą w szkoleniu tudzież szkoleniu– tzw. młodzi NEET,w tym w szczeg.os.niezarejestr.w referatach prozy,jakiego kwaterują na odcinku WL(w powiatach objętych podparciach)w miarkowaniu algorytmów KC,spośród wyłączeniem gr.ujawnionej dla nastroju konkurs.w poddział.1.3.1 SZOOP,do 31.03.2017r.,na krzyż kompleksowe natomiast pojedyncze odsiecz w proj. ZOBOWIĄZANIA ZAŁOŻONE W PROJ.:Rozpoznawanie potrzebPośrednictwo pracyWysokiej własności szkolenia nieprofesjonalne w zawodach związ.z tzw.”zielonymi terytoriami posady”Staże nieprofesjonalne Schemat szkolenia prorokuje podmiotowo pogodzone,systemowe wsparcie ukierunkowane na przyjęcie zatrudnienia. USTANAWIANE WYNIKI ADAPTACJI PROJ.:Wielkość jednostek bezrob.(całkowicie spośród długotrw.bezrob.)osaczonych wsparciem w Planie-42Liczba postaci długotrw.bezrob.ogarniętych podparcia w Projekcie-11Liczba jednostek osowiałych zawod.,nieuczestn.uczeniu ewentualnie szkoleniu uściskanych wspomożony w Programie-63Ilość postaci,które przeszłyby interwencję pobudzaną w ramach Propozycji na zagadnienie zatrudnienia ludzi młodych-100Wskaźnik efektywności zatrudn.:43%sumarycznie,3


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]